Problem med sköldkörteln är ett vanligt skäl till hälsoproblem. Lika vanligt är det att du får fel diagnos om du lider av det. Det enklaste sättet att få reda på om du lider av problem med sköldkörteln är att göra en sköldkörtelanalys.

Många drabbas av olika symptom som det kan vara besvärligt att få rätsida på. Trötthet, nedstämdhet, en känsla av att vara ur form i största allmänhet. Tillstånd av det slaget är ofta svåra att få utredda inom den vanliga vården. Om din vardag på det stora hela fungerar då kan det knappast vara något som är allvarligt fel med dig – det är i alla fall den slutsatsen som ofta dras. Om du känner igen dig i detta kanske det är dags att göra en sköldkörtelanalys, just sköldkörteln är nämligen ofta boven bakom den typen av problematik.

Hälsokontroller för ett längre liv

Sköldkörteln fyller många funktioner i kroppen. Tekniskt sett står den för produktionen av en mängd olika hormoner som reglerar kroppens värme- och olika mag- och tarm-funktioner. De vanligast förekommande problemen med sköldkörteln är antingen över- eller underfunktion. Ett enkelt sätt att få reda på om du har problem med sköldkörteln är alltså att göra en så kallad sköldkörtelanalys. Alldeles oavsett om du misstänker att du har problem med sköldkörteln eller inte är det en bra idé att göra regelbundna hälsokontroller. Enligt en undersökning som genomfördes för några år sedan i Västerbottens län har deras återkommande hälsokontroller gjort att länets invånare lever tusentals år längre – totalt sett alltså än i andra delar i landet.

Över- eller underfungerande sköldkörtel

Det medicinska namnet för underfunktion i sköldkörteln är hypotyreos. De vanligaste symptomen, enligt Expressen, är att du känner dig okoncentrerad, trött och glömsk. Det är inte heller ovanligt att du drabbas av viktuppgång och tappar hår. Överfunktion i sköldkörteln har det medicinska namnet hypertyreos. De vanligaste symptomen omfattar bland annat humörsvängningar, svettningar och hjärtklappning. Du kan också drabbas av diarré, aptitlöshet och sömnproblem. Behandlingen för hypo- och hypertyreos är oftast livslång. Vanligtvis blir hälsotillståndet bättre efter några veckors medicinsk behandling. Utöver att äta medicin kommer du också behöva gå till läkaren för regelbundna kontroller.