Lever barn under dåliga förhållanden i hemmet på grund av ohälsosamma beroenden och missbruk hos föräldrarna, är det socialtjänsten som måste agera och hjälpa till. I Jämtland var det alldeles för få barn som fick hjälp förra året, även om problemen var kartlagda.

missbrukPrecis som vi skrev om i ett tidigare inlägg är missbruk något som många svenskar lider av. Det kan handla om allt ifrån kaffeberoende, alkoholberoende eller kanske ett drogberoende? Oavsett vilket beroende man lever med är det i de flesta fall inte hälsosamt i långa loppet. Att skapa ett starkt behov för kroppen kan sedan leda till att det blir väldigt svårt att bli av med det.

Många barn lever i familjer där det förekommer någon form av missbruksproblematik – Sveriges Radio

I de fall där missbruk och ohälsosamma beroenden finns i familjer är det många som på samma gång bli påverkade. Handlar det om alkohol eller droger går det lätt ut över familjemedlemmar. I barnfamiljer, speciellt i Jämtland, är dock bara en bråkdel av alla barn som får hjälp på grund av detta. Sveriges Radio skriver om en ny kartläggning som har gjorts av IOGT-NTOs juniorförbund. Av de 1300 barn i länet som lever i en familj med någon form av missbruk, var det bara 47 stycken som fick hjälp.

Ansvaret ligger hos socialtjänsten

Man förklarar i samma artikel att det stora ansvaret för barnens trygghet i hemmet ligger hos socialtjänsten. Är det någon som inte mår bra, eller lever under bra förhållanden på grund av missbrukande föräldrar, är det socialtjänsten tillsammans med polis, hälsovården och sjukvården som tillsammans ska hjälpa och lösa barnets problem för att det ska kunna leva tryggare i framtiden.