Alla förhållanden är olika och inget är perfekt, det måste varje människa förstå. Men när den ena partnern missbrukar, är våldsam eller otrogen gäller det att ta sig ur förhållandet illa kvickt. Det är dock inte så enkelt när det finns barn med i bilden. Hur ska du göra för att få vårdnadstvisten ur världen snabbare och göra det bästa för barnen?

Visst skulle du förmodligen vilja att du och din partner eller ex-partner nu när ni är separerade, kan samsas och göra upp med varandra fredligt om vem som ska ha barnen när. Men när den ena partnern är rent farlig för både sig själv och sin omgivning måste du få över rättvisan på din sida. Det gör du enklast med en jurist.  Fjällmans juridik tar hand om kunder som ligger i vårdnadstvist kring barn och där fallet är betydligt svårare.

 

Vad behövs göras?

Så länge en förälder missbrukar något som kan vara skadligt för barnen måste den andra föräldern ta tjuren vid hornen och få den andra att medge att hen har problem. Det kan vara lättare sagt än gjort. En missbrukare vill sällan erkänna att det ens är ett problem. Med en advokat eller jurist vid din sida kan det bli både enklare och smidigare.

 

Båda föräldrarna behövs

Så länge det finns ett problem måste barnen stanna hos dig, så är det bara. Och ser den andra föräldern att det bara är detta som är utvägen finns det större chanser att hen förstår vad som gäller och börjar söka hjälp. Det är viktigt att båda föräldrarna kan agera föräldrar då föräldraskapet är krångligt och komplicerat som det är. En jurist kan få den andra partnern att komma underfund med sitt missbruk och agera snabbare. Men det krävs både tålamod och stöd från ditt håll.