I Sverige har dör många till följd av sina missbruk av alkohol och narkotika. Hur kommer det sig att vi – i ett land som på så många sett ligger i framkant då det gäller vård och välfärd – har en så ödesdiger statistik gällande missbruksdödlighet?

När man förlorar en anhörig går bort kan sorgen kännas lamslående. Särskilt om det handlar om en plötslig bortgång till följd av missbruk. Många kan känna skuld och fråga sig själva om de hade kunnat göra något annorlunda. Därför är det viktigt att finnas där för varandra – och att våga be om hjälp med det praktiska – som att ordna begravning. Välj en begravningsbyrå som ni kan lita på, till exempel: fenixbegravning.se.

Förhoppningsvis behöver det inte gå så långt. Men det är ett faktum att det varje år dör hundratals människor i Sverige till följd av missbruk. Och landet är det näst högsta nivån av narkotikadödlighet inom EU. Det höjs olika röster om vad som kan göras på en statlig nivå för att minska antalet. Ett förslag är att dela ut läkemedel som kan motverka överdoser till missbrukare – något man redan gör på flera andra ställen i Europa.

Anhörig till en missbrukare – vad kan jag göra?

Om du har en närstående som du tror lider av ett allvarligt missbruk finns det olika saker du kan göra. Till att börja med kan du berätta för personen att du oroar dig, utan att på något sätt skuldbelägga den som missbrukar. Om det finns flera i er närhet som. Det är också viktigt att du inte tillåter dig bli medberoende, eller möjliggör ett fortsatt missbruk genom att, till exempel, förse personen med pengar.

Tyvärr är lever ofta den som missbrukar i förnekelse om sin osunda relation till alkohol och droger. Och det är inte särskilt lätt att hjälpa någon som inte vill ta emot hjälpen. Det är möjligt att göra en orosanmälan, vilket kan leda till att personen i enighet med lagen om vård av missbrukare (LVM) tvingas till vård för sitt missbruk. Generellt sett är man dock restriktiv med tvångsvård i Sverige. Och för att detta ska bli aktuellt måste man uppfylla ett eller fler av följande kriterier: personen utsätter sin fysiska/psykiska hälsa för livshotande fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv, tros kunna utgöra en fara för sig själv eller andra.

Om du som anhörig till en missbrukare känner att du inte klarar av att bära på alla känslor kan du gå in på Beroendecentrums hemsida. Där finns möjligheten att få anhörigstöd.