Att leva med ett missbruk är aldrig enkelt och just att ta sig mod för att kunna söka hjälp bottnar ofta i att man inte känner att man har någon på sin sida. Missbrukare känner sig ofta utanför, utanför familjens trygga famn, utanför samhället som gett upp hoppet ett flertal gånger och inte minst utanför sin egen självrespekt. Det är lättare att ge upp många gånger än att ta tag i sina problem, mellan dig och ditt missbruk står ett beslut, ett beslut att bli frisk.

is och whisky

När man tampas med ett missbruk så är det lätt att hamna i en ond cirkel. De flesta känner att det inte är någon idé då man har sjunkit så pass lågt. Att inte få den hjälp man behöver från början kan ha en avgörande effekt för hur djupt man kan sjunka. För att kunna ta sig ur ett missbruk måste man veta vart man ska vända sig och hur den hjälpen bör se ut.

Alkoholproblem – en folksjukdom

Det är ingen direkt hemlighet att det är ett stort problem för många när det kommer till att dricka alkohol. Långt ifrån alla kan hantera alkoholen på ett ansvarsfullt sätt med kontrollen intakt. Ett flertal personer som dessutom har alkoholismen i sin släkt kan lättare hamna i ett missbruk själva. Därför kan det vara fler element som påverkar om en person hamnar i ett missbruk, det har blivit så pass vanligt att det idag kallas för en folksjukdom. Att inse att man har ett problem sägs vara det första steget till att bli frisk och just en behandling för alkoholister innehåller flera steg mot ett tillfrisknade. Alla program är inte så kallade tolvstegsprogram utan kan lika väl handla om terapi och vägledning som ligger i fokus. På Rosenforscenter är det dock just tolvstegsprogrammet som det arbetas flitigt med, ett effektivt sätt att ta itu med sitt missbruk.