En vanlig missuppfattning när det kommer till missbruk av alla dess slag är att det enbart är den som missbrukar som är problemet. Många gånger föds missbruket av både den som missbrukar och dennes närmsta krets som exempelvis dennes partner. Men hur ska man då som närstående till en missbrukare förhålla sig till missbruket?

De första tecknen på missbruk brukar vanligtvis upptäckas av missbrukarens närmsta personer men många gånger väljer den som upptäcker att ett missbruk försiggår att ignorera detta och låtsats som om inget missbruk existerar för att bevara husefriden. Det är detta som kallas för medberoende.

Tecken på att man är medberoende

– Missbrukaren kommer alltid i första hand och du gör allt för att hålla henne/honom på bra humör vilket ibland gör att du förser missbrukaren med dennes val av drog oavsett om det handlar om mat-, alkohol-, drog-, våld-, spel-, läkemedels- eller träningsmissbruk.
– Du är undergiven och anpassar dig till missbrukarens humör, regler och vilja.
– Du försöker vara missbrukarens klippa trots att det tär mer på dig än vad det hjälper
– Du är den som försvarar, döljer och slätar över missbrukarens destruktiva handlingar inför både dig själv och när andra påpekar detta.

Hur är en medberoende som person?

Den personen som är medberoende lever oftast i ett destruktivt förhållande med den missbrukande personen och en medberoende kan vara alltifrån en mamma, bror, kompis eller en partner och många gånger mår denne person minst lika dåligt som den missbrukande. Ett vanligt kännetecken för en medberoende är dennes oförmåga att hålla en god självkänsla och att alltid förlita sig mer till missbrukaren för stöd än till sig själv. Vidare har medberoende personer svårt att sätta tydliga gränder och de blir ofta överkörda och är lätt manipulerade samt osäkra som individ.

Hur slutar man vara medberoende?

Det första steget både för en missbrukare och för en medberoende är att göra sig av med problemet och sluta med ovanan. För en missbrukare innebär detta att sluta med sin drog men för den som är medberoende handlar det om att göra sig fri från missbrukaren. Ett bra steg i rätt riktning är att börja gå i terapi för att bygga sin självkänsla och få stöd och hjälp av någon professionell att våga ta steget att bli fri från missbrukarens grepp.