När vi tänker på missbruk och sådant så tänker vi oftast på droger och alkohol, och det är ju klassiska saker som kan vara objekt för ett missbruk. Men i takt med att tekniken utvecklas så blir allt fler saker missbrukade, och en av de saker som man kanske i första hand inte tänker på som någonting man kan missbruka är sociala medier. Det finns många i dagens samhälle som är beroende av dessa och inte kan klara sig utan dem, och även om det kanske inte går att sätta en specifik missbruksdiagnos på dessa personer så kan det fortfarande vara ett problem för dem. Hur vet du om någon i din närhet drabbats av sociala medier-missbruk?

  • Hen blir extremt nervös och rastlös om internet ligger nere eller om hen inte har tillgång till sina sociala medier.
  • I stället för att sitta och prata med de personer som finns i närheten som man kanske umgås med så vänder sig hen ständigt till telefonen och datorn för att socialisera där i stället.
  • Det sista hen gör innan hen somnar och det första när hen vaknar är att kolla alla sina sociala medier.
  • När du tar upp det och säger att du tycker hen överanvänder sina sociala medier blir personen aggressiv och slår ifrån sig kritiken direkt.
  • Hen säger ”Har det inte hänt på Facebook, Twitter eller Instagram, ja då har det inte hänt” och verkar faktiskt mena det.
  • Det vardagliga livet tar styrk av den ständigt närvarande viljan att kolla de sociala medierna.
  • Hen pratar om att ta ”en vit vecka” eller ha ”detox” från sina sociala medier.

Om du känner igen flera av dessa tecken kan det vara så att din vän eller bekanta är besatt av sociala medier. Försök prata med personen och få den att inse att det här är ett problem och att det inte är en hälsosam relation hen har till sina sociala medier, och uppmuntra därefter personen att söka hjälp, för det ligger förmodligen någonting annat som grund till detta. Kanske är det inget stort problem, men du kan inte veta förrän du tagit tag i saken.