Användandet av droger har eskalerat hos Sveriges ungdomar. Främst hos de som lider av psykosomatiska symtom och är av det kvinnliga könet. En undersökning från CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att skillnaden mellan flickor och pojkars rapportering av psykisk ohälsa är markant. En majoritet av unga tjejer berättar om sin problematik med stress och nedstämdhet, medan endast en minoritet av pojkarna påstår sig uppleva sådan problematik. Men oavsett kön så finns det en gemensam nämnare: De psykosomatiska symtomen självmedicineras med droger av olika slag.

CAN är dock inte helt överens om vad som egentligen orsakar den stress som främst skolelever upplever idag. Siri Thor som är utredare på CAN säger att hon är osäker på om det är drogerna som gör eleverna stressade, eller om det är skolan som orsakar elevernas droganvändning. Är det en sak Thor är säker på dock, så är det att de psykosomatiska besvären hos unga idag är omfattande.

Trots att de flesta idag vet om de dåliga effekter som droger har på hälsan, så är det något som faller i glömska i all misär. Så det hjälper alltså inte att påminna den nedstämda och stressade ungdomen om att en begravning är att vänta av en alltför avancerad blandning av alkohol och piller.

Självmedicineringens omfattning

Statistiken utförd av CAN nedanför, visar att skillnaden mellan de obesvärade och de besvärade ungdomarna är stor. Det finns alltså en stark korrelation mellan psykosomatiska besvär och droganvändning:

  • 36 % av de ungdomar inte upplevt psykosomatiska besvär de senaste 6 månaderna hade druckit alkohol:
  • 60 % av de ungdomar som rapporterade psykosomatiska besvär drack alkohol
  • 5 % av de ungdomarna utan besvär hade testat narkotika
  • 13 % av de besvärade ungdomarna hade testat narkotika
  • 14 % av de ungdomar utan besvär hade rökt
  • 39 % av de ungdomar som hade besvär hade rökt

Sedan finns det även parametern mellan flickor och pojkar, som tidigare nämnt, där flickorna i högre grad rapporterade psykisk ohälsa. Om detta beror på sociala faktorer är dock svårt att säga. Det finns en chans att självrapporteringen inte är sanningsenlig, då förväntningarna på könen inom de sociala strukturerna kan sätta käppar i hjulen för just den statistiken.