Förra året rapporterades det ofta i medierna om att unga överdoserat spice och fått uppsöka läkarvård. Spice var ett tag den allra mest populära drogen bland skolungdomar i Sverige.808360-heroin-and-injection

Nuförtiden är det fler ungdomar som testar droger än det var för några årtionden sen och kanske har det att göra med hur lättillgängligt det är nu. Exempelvis går det nuförtiden att beställa droger från nätet, vilket ungdomarna förr inte hade möjligheten att göra. En drog som ökade fullkomligt explosionsartat förra året var spice och den drogen hade många fått tag på just från nätet. Drogen har skördat många offer i Sverige de senaste åren.

Problem på Gotland

I Dagens Nyheter kunde man exempelvis läsa om att det var många som fick föras till sjukhus på Gotland efter att ha tagit en överdos av spice. Så många som tjugo unga personer överdoserade drogen på Gotland under en så kort period som två veckor. När man märkte att spice var ett stort problem i området valde man att söka genom skolorna och man fann att drogen fanns på Gotlands samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Varför just Gotland blev så utsatt för drogen tror man var för att drogen fått fäste där och när den blev en trend bland ungdomarna så fick den väldigt snabbt spridning.

Spice hittat vid obduktioner

Det var dock inte bara på Gotland som drogen var vanligt förekommande förra året. Den fanns även i storstäderna och många dog faktiskt av att ha överdoserat drogen. I slutet på förra året hade minst tre fall rapporterats där spice var en bidragande orsak till döden men drogen hittades i 30 andra obduktioner också. Den första gången som spice hittades vid en obduktion var redan år 2010. Då handlade det om en 17-årig pojke som rökt spice utomhus och sedan hittades död. Det var dock inte spice som var anledningen till att han avlidit, utan han hade dött av nedkylning.

Syntetisk cannabis

Spice består av en blandning av örter och de aktiva substanserna är olika syntetiska cannabinoider. Effekterna av drogen blir desamma som vid odlad cannabis men problemet är att graden och längden av påverkan inte går att fastställa. Detta beror på att beredningarna skiftar och att processen inte än är utforskad.