Vad säger egentligen forskningen om alkohol och påverkan det har på ungdomars kärl och hälsa generellt? Och kryper verkligen drogmissbruket ner i åldrarna? Vad kan du göra om en närstående person har gått bort?

 

drogerDet är alldeles för många som dör av missbruk eller indirekta effekter av detta i Sverige. Om du har förlorat någon närstående måste du ordna med processen att begrava personen efteråt, med tillhörande ceremoni om du så vill. Om du googlar ”begravning i Göteborg” hittar du snabbt Göteborgs Begravningsbyrå till exempel, det gör att du får den hjälp och det stöd du och dina närmaste behöver i en svår tid.

Samtidigt går det att läsa om hur drogmissbruket kryper allt lägre ner i åldrarna, att det är fler kvinnor och unga tjejer som tar droger än förr. I en artikel i SVT går det till exempel att läsa om hur psykisk ohälsa kan öka droganvändningen och att det ibland är så unga personer som 12-14 år som hamnar på avvänjning. Klart är att drogmissbruket i hela landet har ökat sedan år 2000, alltså för ungefär 18 år sedan. En annan tydlig sak är att många ensamkommande ungdomar och flyktingar är en ny grupp som använder droger i större utsträckning än man trott, även där finns det mycket psykisk ohälsa och utanförskap till grund för missbruket.

 

Mer om ungas drogmissbruk går det att läsa om här, i en artikel som är publicerad i Svenska Dagbladet, där skrivs det att allt fler missbrukar Tramadol, en drog som är lik heroin. Den är starkt beroendeframkallande och orsakar abstinens snabbt.

 

Alkohol och rökning ger skrämmande resultat – redan i tidig ålder

 

I Sverige är det en rätt så hård alkoholkultur, inte minst bland unga. I en artikel i Dagens Nyheter går det att läsa om en ny studie gjord i Storbritannien som visar på hur unga som röker och dricker fort får skador på sina kärl i kroppen:

 

Ungdomar som röker eller dricker får stela blodkärl: Ju högre konsumtion, desto större blir skadorna. Det antyder en unik studie som nyligen publicerades i European Heart Journal – Dagens Nyheter

 

Det har nämligen visat sig att den höga konsumtionen av alkohol, särskilt i samband med rökning, får direkt effekt på även de yngre med ej ännu färdigutvecklade kroppar. Alkohol visar alltså en skrämmande effekt på kärlen hos den som dricker – även om den endast är 17 år gammal. Studien är gjord på ungdomar i just Storbritannien, men det tycks vara så att brittiska och svenska ungdomar dricker alkohol och röker på ett ungefärligt, liknande sätt. Alltså går studien också att applicera på svenska ungdomar och deras dryckesvanor. Oroväckande nog.

 

Återgår till det normala om du slutar dricka

 

Men studien visade också att kärlens hälsa återgår till det normala om man slutar att dricka, så det tyder ändå på att läkningen sker av sig själv om du slutar att dricka. Andra effekter som alkohol har är att det starkt ökar risken för cancer på olika ställen i kroppen – det är med andra ord värt att sluta dricka, även för sällskaps skull. Om du vill hålla din kropp frisk och fräsch så länge som möjligt.