TBE, fästingburen encefalit, är en besvärlig sjukdom som tyvärr blivit allt vanligare i Sverige. Att känna igen symptomen på TBE är viktigt eftersom den i värsta fall kan vara dödlig.

Eftersom TBE smittar människor genom fästingbett kan vem som helst som vistas i naturen där fästingarna också finns drabbas. Fästingarna har blivit allt vanligare i Sverige eftersom de trivs när klimatet blir varmare. Därför har också andelen som drabbas av TBE ökat under de senaste åren. Till skillnad från borrelia, en annan fästingburen sjukdom, så finns det ingen behandling mot TBE när du väl har drabbats. Däremot finns det idag effektiva vaccin som motverkar infektion.

Symptom på TBE

fästingTBE-viruset finns i fästingars spottkörtlar och överförs vid fästingbett. Inkubationstiden är vanligtvis runt fyra till tio dagar men det kan dröja upp till en månad i ovanliga fall.Om olyckan är framme är det bra att känna igen symptom som kan tyda på TBE-infektion:

  • Feber
  • Trötthet och allmän sjukdomskänsla i kroppen
  • Huvudvärk och muskelvärk

För de flesta är symptomen milda och går över efter några dagar. Ibland sprider sig viruset till hjärnan eller hjärnhinnorna och du återinsjuknar då med allvarligare symptom som mycket svår huvudvärk, yrsel och ljuskänslighet. Det är också vanligt med exempelvis förlamning eller talrubbningar. Om du drabbas av den här typen av allvarliga neurologiska symptom är det naturligtvis viktigt att du söker vård akut. Eftersom symptomen kan vara tecken på flertalet allvarliga sjukdomar och tillstånd är det bra om du berättar att du blivit fästingbiten.

Om du misstänker att du eller en anhörig har drabbats av TBE efter ett fästingbett är det bra att kontakta din vårdcentral. Där kan du ta ett prov för att se om du bildat antikroppar mot viruset. För att diagnosticera en allvarligare TBE-infektion tas ryggmärgsprov som sedan analyseras. Eftersom det inte finns någon effektiv behandling mot hjärn- eller hjärnhinneinflammation som orsakas av TBE-virus så försöker sjukvården istället att behandla de specifika symptom som förekommer. Det är bra att veta att de allra flesta som drabbas överlever och blir friska igen, även om det kan ta lång tid och kräva lång rehabilitering innan du återfår dina tidigare förmågor.