Det är utbildningar och legitimationer som kräver medicinska intyg innan någon kan få ett yrkesbevis. Det är allt från huruvida du får köra lastbil och buss till att du överhuvudtaget ska få påbörja en körkortsutbildning. Men ibland blir det strul med läkarintyg och Försäkringskassan.

 

På Medicinskaintyg.se finns det ansökning om läkarintyg för alla möjliga aktiviteter och bevis, kanske vill du ta ett dykarcert, få ett friskintyg inför en tävling eller ska åka utomlands och behöver ett läkarintyg för att visa på att du är vaccinerad? Det och mycket mer finner du på sajten som nämns ovan.

 

Läkarintyg och kompletteringar

 

Det har varit många turer kring läkarintyg och Försäkringskassans krav på kompletteringar på sistone i media. I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur det allt oftare är så att Försäkringskassan kräver kompletteringar när en läkare skrivit ut ett intyg, något som gör att patienten kommer emellan. När en människa blir sjuk kräver nämligen Försäkringskassan ett medicinskt underlag, ett intyg, från vården – detta för att i sin tur kunna bedöma huruvida en patient ska få sjukpenning eller inte.

 

Inte lätt att förstå eller fylla i intyg

Läkare menar å sin sida att det inte är helt lätt att fylla i intygen eftersom blanketterna är utformade på ett komplicerat sätt. Att förstå skillnader mellan termer som funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning är inte alltid helt enkelt menar vissa. Samtidigt har Försäkringskassan fördubblat antalet avslag för sjukpenning och dessutom ökat indraget av sjukpenning på en hel del fall. Detta i jämförelse med i fjol. I landets storstadsregioner får läkare i allt högre grad komplettera sina egna läkarintyg, något som gör att patienterna får vänta en längre tid på att få besked om sjukpenning.

 

Ny utredning angående kompletteringarna

 

Socialförsäkringsminister och vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll menar även hon att det är patienten som i slutändan kommer i kläm. Nu ger regeringen också Försäkringskassan i uppdrag att utreda dessa kompletteringar, något som betyder att myndigheten ska redovisa andelen kompletteringar samt:

 

 

  • Vilka uppgifter kompletteringarna avser
  • Sjukfallslängd
  • Fördelning efter ålder, kön och diagnos
  • Arbetsmarknadsstatus
  • Fördelningen mellan primärvård, specialistvård
  • Fördelningen mellan de olika regionerna i landet

 

Det är nämligen så att det i nuläget inte finns någon samlad bild av problematiken som många uttrycker frustration över. Detta varken från hälso- och sjukvården eller från Försäkringskassans håll. Läs mer om utredningen av kompletteringar av läkarintyg här på Dagens Medicin.

 

Slipp karensdagar under ett år

 

Om du vet med dig och har läkarbevis på att du har en sjukdom som gör att du beräknas vara borta fler än tio gånger under en tolvmånadersperiod kan du hos Försäkringskassan om ett så kallat speciellt högrisksskydd. Det är ett skydd som gör att du helt och hållet slipper karensdagar under ett år – i stället får du sjuklön redan från den första dagen du är borta. Det är för att skydda inkomstförluster för de som har en sjukdom eller funktionshinder och tvingas vara borta mycket. Detta högriskskydd har dessutom funnits ett bra tag, i 26 år för att vara exakt. Man ansöker själv för att få ta del av skyddet, tillsammans med just ett medicinskt intyg från en läkare. Läs mer här.