Försäkringskassan står för en hel del nyheter, inte minst oroande sådana där personer som har rätt till sjukpenning inte får det. Vad hände nu senast i somras?

 

I ett tidigare inlägg skrevs det om medicinska intyg och hur svårt det är för personer att få rätt hjälp och hjälp snabbt – när försäkringskassan kräver kompletteringar för att en läkare inte vet hur man fyller i ett formulär, på det sätt försäkringskassan vill. Det blir alltså så att patienten hamnar emellan och kanske inte får pengar utbetalade eller hjälp i rätt tid.

Omdiskuterad händelse på Försäkringskassan – påverkar lön

 

I en artikel i SVT går det att läsa om hur en handläggare på försäkringskassan menar att man får högre lön ju fler man nekar sjukpenning. Även flera arbetsplatsombud på andra kontor i landet bekräftar att detta ämne har tagits upp i bland annat lönesamtal. Den som anonymt blåser i visselpipan jobbar på ett kontor i södra Stockholm och har fått höra på sitt lönesamtal att hen inte gör tillräckligt många negativa beslut och att hen ska göra ett visst antal avslag per år för att uppfylla särskilda lönekriterier. Om kvoten inte fylls så påtalar tydligen chefen det återkommande. Hen vet också att kollegor som ger fler avslag på sjukpenning har högre lön. När personer som faktiskt har rätt att få sjukpenning, men inte får det för att det minskar löneökningen hos de som sitter på makten för beslutet – ja, då är något skevt.

 

Men försäkringsdirektören på försäkringskassan menar i samma artikel att det endast rör sig om en isolerad händelse, som i sig inte är okej eller acceptabel. Han menar vidare att det är cheferna som behöver ta ansvar i detta och det hela vägen ut. Tydligen är det tre arbetsplatsombud som har bekräftat att de känner igen att frågan kommit upp som en del i lönesamtal. Mer om detta går det att läsa om i artikeln i SVT.