Det är förmodligen ingen som undgått att höra om hur den svenska vården försämras från år till år. Patienter som träffar ett tiotal olika läkare, avdelningar som lägger ned och förlossningar som sker i bilar. De svenska politikerna har mycket att stå i om de ska försöka lösa vårdkrisen, men en lindrande åtgärd kan vara att anlita bemanningsläkare och sjuksköterskor med mera som rycker in vid akuta behov eller på längre basis.

Fenomenet med bemanningsföretag har blivit allt vanligare i de olika branscherna, däribland sjukvården. Från företag som Medlink har sjukhus och vårdcentraler möjlighet att hyra in tillfällig vårdpersonal och stafettläkare när de egna har svårigheter att få arbetsmomenten att gå ihop. Även för hyrpersonalen kan denna typ av rekrytering löna sig och bidra till utveckling, både på det personliga och det yrkesmässiga planet.

Stafettläkare, hyrläkare och konsultläkare

De olika namnen på bemanningspersonal inom sjukvården är många. I grund och botten är det dock samma sak. Deras yrkesroll är att vara läkare som istället för att vara anställd på en inrättning, istället anlitas av ett bemanningsföretag som hyr ut dem under en viss tidsperiod för att underlätta för den egna personalen eller för att delge den sin specialistkompetens. Vanligtvis är lönen för denna typer av rekryteringar betydligt högre än för den som är fast anställd på ett sjukhus eller en vårdcentral – inte sällan 50-100% högre. Detta innebär dock också att landstingens kostnader förhöjs.

Sjuksköterskorna och läkarna eller vilken yrkestyp det nu rör sig om, arbetar på uppdrag som kan sträcka sig alltifrån någon eller några veckor upp till flera sammanhängande år. Yrkestitlarna förutom läkare och sjuksköterska kan vara:

  • Barnmorskor
  • Fysioterapeuter
  • Psykologer
  • Undersköterskor

Fördelen med bemanningspersonal i sjukvården

Den stora fördelen i den nuvarande vårdkrisen med stafettläkare och inhyrda sjuksköterskor med mera, är naturligtvis att de lindrar arbetsbördan för den ursprungliga personalen, samt att de ofta bidrar med spetskompetens som inte alltid finns på samma nivå. Detta är särskilt fördelaktigt om det rör sig om en mindre ort där kompetensen inte alltid är lika hög som i storstäderna. Det är också på småorterna som krisen märks av mest, eftersom det tyvärr ofta sker många nedskärningar och nedläggningar bortom storstäderna där befolkningsantalet tenderar att minska.

Förutom bemanningsföretagens hjälp och lite mer konstruktiv organisation – lägg till den artificiella intelligensen och förhoppningsvis börjar vi komma på rätt köl igen.