Med en utbildning inom vården har man alltid en säker utgångspunkt på arbetsmarknaden. Det är, och kommer alltid vara, ett behov för människor som jobbar med att ge vård och omsorg till gamla, sjuka och handikappade. För att ställa med starka kort i arbetssökandet är det en väldigt bra idé att söka en utbildning inom vården. Komvux har många yrkesprogram som är gratis, och som efter 1,5-2 år leder fram till att man kan titulera sig som t.ex. undersköterska.

Det är ofta lätt att hitta jobb som utbildad inom vården. Dock är det många som vänder sig till firmor som rekryterar inhyrd personal. Det är ett lätt sätt att få jobb på, och om man är flexibel med tanke på arbetstider och arbetsplats så kan man hålla sig i jobb länge. Som inhyrd personal har man samma kollektivavtal som en som är anställd direkt i firman eller bolaget man är inhyrd till, och man har också grundläggande arbets- och anställningsvillkor. Ett väldigt bra sätt att tjäna bra med pengar som inhyrd personal är att söka sig till grannlandet, Norge. I utgångsläget har de högre lön för vårdanställda, och i tillägg kan man få gott betalt när man jobbar som inhyrd personal i Norge.

Vad innebär det att jobba inom vården?

De som är i behov av hjälp av vårdpersonal, antingen kortvarigt eller långvarigt, är ofta sjuka, svaga, gamla eller handikappade. Eftersom man kommer så nära inpå de människorna man hjälper och ger vård och omsorg till, är det viktigt att man som person är lyhörd och har en förmåga att ge av sig själv. Olika yrken inom vård och omsorg är till exempel:

  • undersköterska
  • medicinsk sekreterare
  • psykiatrisk sjuksköterska
  • fysioterapeut
  • miljöpsykolog

Det finns många områden att jobba med inom vård och omsorg, allt från barn och ungdom till gamla människor. Det finns yrken som enbart jobbar med kroppen, och förebyggande hälsotjänster som exempelvis fysioterapeut. En psykiater eller psykolog tar sig av den psykiska hälsan, och om man behöver hjälp att lägga om kost tar man kontakt med en nutritionist. Så länge man har ett intresse för att jobba med människor, och att hjälpa människor, så finns det massa yrkesmöjligheter att välja bland inom vård och omsorg.