Tonåren är tiden mellan barn och vuxen när en rad processer startar. Det kan vara en svår tid med känslomässigt kaos men det kan gå mer eller mindre smärtfritt hela vägen fram till vuxenlivet. Helt klart är att tonåringen vill ha stöd och råd även om signalerna mer visar på det motsatta.

Barnet som nyss kröp upp i famnen och ville berätta allt, är plötsligt en individ med stor integritet. Det är också en tid för att utforska och prova mycket av det som vuxna gör. Här kan framtida sunda eller osunda vanor grundläggas. Ett missbruksbeteende är ofta ärftligt. Tonåringen kan ha varit med om konflikter orsakade av missbruk. En förälder som har ett, till exempel, alkoholmissbruk i förnekelse, kan sällan dölja det för sina barn. Det leder tyvärr ofta till skilsmässa och en vårdnadstvist under missbruk eftersom det inte går att enas. Det är påfrestande för alla parter. Speciellt om barnet inte kan lita på sina föräldrar. I en omgivning fylld av lögner och svek får tilliten en sån svår törn att det blir svårt att reparera.

Lyssna och bry dig

Det har visat sig att tvärtemot vad de flesta föräldrar tror så fungerar det att prata med sin tonåring om alkohol och droger. Och dessutom vill tonåringarna att föräldrarna ska prata om alkohol. Naturligtvis är det lättare att prata om alkohol om det redan finns en bra relation i botten. Vissa föräldrar kan prata med sin tonåring om allt och andra har det svårt. Fast det finns en mängd råd och tips i litteratur och på nätet så hjälp får du. Hur ska det bli ett bra samtal ? Du måste berätta att du vill prata och veta för att du bryr dig. Det tycker tonåringen om att höra och litar på det. Framförallt ska det inte vara ett förhör eller en lång harang med förbud och pekpinnar. Tonåringar som är mycket medvetna och kan argumentera. Förmaningar och förbud om att inte dricka alkohol, röka och akta sig för droger bemöts med: ” Ni dricker och röker ju! Ni blir fulla! Varför får inte jag det då?!”

Ha ett lyssnande öra, en ärlig kommunikation och visa framför allt att du bryr dig om din tonåring mer än allt annat.