Det är inte alltid det enklaste att alltid tänka på sina tänder. Men genom att hålla god munhälsa kan man minska risken både för cancer, hjärtinfarkter och inte minst karies.
Får man sjukdomar i tandköttet eller problem med tänderna så bör man ta det på allvar. man ska alltid ta sin mun på allvar och gärna förekomma med att borsta tänderna regelbundet samt besöka tandläkaren regelbundet. Det finns bra tandvård i Stockholm vilket gör att man inte kan fly undan med dåliga ursäkter. För om det går riktigt illa kan du drabbas av hjärtinfarkter men även få en HPV-infektion i munnen som kan ge godartade tumörer eller vårtor i munhålan och ett virus som då kan ge cancer i svalget.

“Forskarna studerade munhälsan och förekomsten av båda HPV-sorterna hos drygt 3 400 patienter i åldrarna 30–69 år. Det visade sig att de med dålig munhälsa löpte 56 procent högre risk att drabbas av HPV-infektion, och de med sjukdomar i tandköttet och tandproblem hade 51 respektive 28 procents större risk att drabbas.”(läs mer)

Varför det är så att just HPV-viruset får bättre fäste vid personer som har dålig munhälsa tror man kan bero på att viruset kan etablera sig i sårigheter och trötta slemhinnor. Enligt en studie som gjordes på 3500 personer i åldern 30 till 69 har man kommit fram till att personer med dålig munhälsa löper 56 % högre risk att få HPV-viruset. Så, se till att besöka tandläkaren regelbundet.